Специалистам

“Вплив неспецифічних факторів захисту на перебіг гострого риносинуситу у дітей” Бекетова Г.В., Солдатова О.В., Горячова І.П., Вовк В.М., Савінова Є.Б.

У статті представлені сучасні дані про вплив неспецифічних факторів захисту на стан місцевого імунітету на рівні слизової оболонки носо та ротоглотки. Обговорюються властивості ферменту лізоциму, що володіє бактерицидною, противірусною, антимікотичною, протизапальною та імуномодулюючою дією. Також представлені результати власного клінічного дослідження із застосування назального спрею Лісобакт Рино (що містить лізоцим та гіпертонічний розчин на основі ізотонічного розчину натрію хлориду та додаткових компонентів, які підвищують тонічність розчину в цілому) в комплексній терапії гострого вірусного риносинуситу у дітей у віці від 1 до 6 років. Використання назального спрею Лісобакт Рино підтвердило його безпеку та ефективність у зменшенні назальної обструкції, покращенні якості життя пацієнтів, скорочення кількості та інтенсивності скарг, зниження тривалості використання назальних деконгестантів, запобігання розвитку бактеріальних ускладнень та необхідності призначення антибактеріальної терапії, а відповідно, зменшення ризику формування резистентності до антибіотиків.

Подробней

“Фарингіт і деякі інші. Сучасні тенденції” Федір Юрочко

Фарингіт — це запалення глотки, що діагностується клінічно і може бути викликане інфекційними або неінфекційними причинами (Bochner et al., 2017; Gereige, Cunill-DeSautu, 2011). В англомовній літературі вживаються різноманітні терміни на означення запалення глотки — і pharyngitis, і sore throat, і pharyngotonsillitis. Іноді сюди зараховують і гострий тонзиліт.

Подробней

“Особливості місцевої терапії гострих запальних захворювань ротоглотки у дітей” Т.В. Марушко, А.О. Асонов

Актуальність проблеми раціональної фармакотерапії запальних захворювань глотки у дітей обумовлена широкою поширеністю даної патології. Діагностика гострого тонзилофарингіту у дітей передбачає диференціацію на імовірно вірусну і бактеріальну (в тому числі β-гемолітичний стрептокок групи А) етіологію з відповідним алгоритмом антимікробної терапії. В даний час в оториноларингології превалюють тенденції до використання топічної терапії, особливо в дитячому віці. Застосування лізоцимвмісного препарату Лісобакт® є ефективніим та безпечним засобом місцевої терапії гострих запальних захворювань ротоглотки різної етіології у дітей

Подробней
1 2
Інструкція
warning__img